Lezenie ako vášeň a životný stýl

Tým, ktorí sa venujú lezeniu, ju netreba obzvlášť predstavovať. V lete ju môžete pravidelne vídať pod najťažšími lezeckými cestami a počas zimnej prípravy na Žilinskej boulderingovej stene K2. Lenka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska v lezení na obtiažnosť (v lezení s lanom) a majsterka Slovenska v boulderingu (čo je skôr silová pretekárska disciplína ). Na svojom konte má prvenstvá v ženských skalných výstupoch v rámci Slovenska i Čiech. Kto videl jej výkony a pozná jej náročný životný štýl, zrejme ju má tajne zaradenú medzi super ženy Ako sama hovorí : „Leziem, pretože cítim, že ma to napĺňa. Mám rada výzvy ťažkých ciest. Stráviť deň pod skalami, bojovať v ceste, to ma baví.”

 

Ako všetko, aj lezenie má svoju definíciu. Podľa nej ide o pohyb s pomocou rúk a nôhpri výstupe na strmé objekty.  Môžete nám priblížiť šport, ktorému sa venujete? 

Lezenie, hoci definované ako šport, je vcelku prirodzená schopnosť človeka, ktorú ľudia od nepamäti využívali pri rôznych aktivitách. Avšak dnešný homo sapiens akoby už na to zabudol . Samozrejme, nie je to také jednoduché -  lezenie, horolezectvo, skalolezectvo, alebo ako to už nazvete, je vcelku náročná športová aktivita. Ľudia si lezenie spájajú  v prvom rade so zasneženými kopcami, Tatranskými vrcholmi. Ale i lezenie sa svojou evolúciou vyprofilovalo  a v súčasnosti už môžeme hovoriť o disciplínach. Na priblíženie by som to v skratke rozdelila do 3 kategórií

1. Vysokohorské lezenie – napr.  Himaláje, či Alpy
2. Stredné hory -  napr. Tatry
3. Športové lezenie - skalolezectvo.  Konkrétne tejto lezeckej disciplíne sa venujem ja.  Tu by sme mohli zaradiť i  pretekárske lezenie, ktoré sa tiež vyprofilovalo to disciplín : bouldering, lezenie s lanom, lezenie na rýchlosť. 

 

 

Niekto má športovca v rodine, niekoho nadchne výkon iného, iný začne so športom len tak pre zábavu. Aký bol dôvod, že ste s lezením začala vy? Aké boli vaše začiatky? 

V našej rodine nikto vrcholovo nešportoval.  S rodičmi sme odmala chodievali často do Vysokých Tatier na letné dovolenky. Viem,  že už tam ma fascinovali tatranské žulové steny a štrnganie karabín. K samotnému lezeniu som privoňala  oveľa neskôr.  Začiatky boli dosť priekopnícke, výstroj strohá, umelé steny nefungovali, ale bola to zábava,  boli to prvé pokusy. Keď pozerám tie retro fotky, občas človek puká od smiechu. 

 

Aké máte ocenenia? A ktoré krajiny ste navštívili ?

Som niekoľkonásobná majsterka Slovenska v lezení na obťiažnosť ( v lezení s lanom),  majsterka Slovenska v boulderingu ( čo je ďalšia pretekárska disciplína v lezení, skôr silová ). Cením si prvenstvo na kvalitne obsadených pretekoch v Krakove,  5 miesto na medzinárodných  pretekoch v Číne. No a mám niekoľko prvenstiev zo ženských skalných výstupov, to znamená, že mám vylezené najťažšie skalné cesty na Slovensku, dokonca v rámci Česko-Slovenska.  Za lezením cestujem najčastejšie do Slovinska, Talianska, Sardínia, Chorvátsko, Kalymnos, Španielsko, podarilo sa mi navštíviť Cínu, Tibet. 

 

Aký sú predpoklady pre dobrého lezca? Čím by mal nevyhnutne disponovať?

Ako každý iný športovec, je dobré, ak človek disponuje  nejakými prirodzenými pohybovými vlastnosťami. Veľmi dobrí lezci sú napríklad bývalí gymnasti, ale to je asi základ pre x ďalších iných  športových disciplín. Ak človek nie je naozaj  mimoriadny talent, ktorý sa rodí raz za  stovky  rokov , tak je to hlavne o tvrdom tréningu, disciplíne a drine. Disponovať musí predovšetkým húževnatosťou a pevnou vôľou a trpezlivosťou. 

 
Je o vás známe, že rada leziete v teréne. Aké techniky lezenia teda preferujete? 

Venujem sa skalnému lezeniu, slengovo nás volajú skalkári.  

To znamená, že lezecká cesta sa vyznačuje ani nie tak výškou, ale náročnosťou terénu. Práve kvôli tejto extrémnej náročnosti , sú športové línie už predpripravené pre lezcov, ktorí môžu celú energiu využiť v danej ceste a nemusia sa zaoberať napr. zakladaním istení do cesty. Dnešný trend športových lezcov je jednoznačne v previsnutých stenách, čo mne osobne veľmi vyhovuje a leziem tam najradšej. 

 

 

 

Lezci, ale aj iní športovci, hovoria o rešpekte, nie o strachu. Ako je to u vás? A akú úlohu pri vašom výkone zohráva adrenalín? 

Strach, rešpekt, ako to nazvať?  Samozrejme, že mám prirodzený rešpekt. Keď som nalezená v ceste, posledné zapnuté istenie hlboko podo mnou a viem, že poletím. Nie je mi všetko jedno .Strach. Na jednej strane prirodzený pomocník. Na strane druhej veľmi limitujúci faktor, ktorý Vám bráni podať výkon na 100%. 

Ale je to šport , kde  psychika zohráva  dôležitú úlohu, takže treba na tom pracovať. 

Vo veľa prípadoch Vám ale práve strach nedovolí spadnúť, dáte do toho jednoducho všetko. 

 

Kam by ste ešte chceli vyliezť?

Rada by som prekonala moju doterajšiu  obtiažnosť.  Neskôr  možno okúsila nejaké pekné športové cesty v horách. 

 

 
Leziete najmä na skalách. Ako je to s pretekmi na umelých stenách? 

Momentálne už leziem predovšetkým  na skalách. Zúčastňovala som sa pretekov v rámci Slovenska,  Čiech, Polska. Svetové poháre sú mimo môjho ringu, pretože nedá sa robiť všetko. Ak chce byť človek úspešný v pretekárskej oblasti tohto športu, musí tomu prispôsobiť i tréning, veľa cestovať, liezť na iných stenách, proste fungovať tak, ako funguje lezecká svetová špička. Spať, jesť a liezť. Inak nie je možné dosahovať dobré výsledky. Pre mňa sú dôležiťé skalné výkony, ktoré sa ako tak dajú tréningovo zlúčiť s fungovaním bežného pracujúceho človeka , i  keď............

V ostatnom období už bývajú kvalitné, hlavne bouldringové závody i v rámci Česko-Slovenska. Na pretekoch bojujem hlavne so svojou hlavou. Nie som pretekársky typ, ale na spestrenie , nabratie motivácie, je to super. Možete sa porovnať.  A je super vyhrávať, úžasný pocit. Leziem, pretože cítim, že ma to napĺňa. Mám rada výzvy ťažkých  ciest. Stráviť deň pod skalami, bojovať v ceste, to ma baví. 

 

 

Buďme praktickí, lezecká výstroj je určite finančne náročná. Čo je nevyhnutné, ak chceme začať? 

Samozrejme, potrebujeme základné lezecké potreby, akými sú lano, karabíny, istiace pomôcky, lezecké topánky, nejaký vhodný odev.  Záleží ako chce byť lezec ohodnotený módnou políciou, v prípade že by ju pod skalami stretol . Takže je možné sa vyzbrojiť za v celku primeranú sumu. Je to jednorázová investícia , ktorá Vám v prípade rekreačného lezenia vydrží na dlhší čas Samozrejme ak sa tomu človek začne venovať aktívne, sú to už pravidelné nákladové položky do rozpočtu. *