Kto a ako vládne svetu

Svetu sa vždy niekto pokúša vládnuť, či už z pozície: A) moci a sily (Rím, USA), ktorá zasahuje do záležitostí všetkých krajín. B) z pozície ideologickej, resp. náboženskej (áno, náboženstvo je forma kontroly vášho svetonázoru, aj vašej príslušnosti). C) kontroly zdrojov, hlavne peňazí, ktoré sú ,,krvným obehom" ľudstva ( peniaze sú moc a moc sú peniaze). D) pomocou ovplyvňovania myslenia (médiá, história, politika, mimovládne organizácie (NGO) a iné.

To všetko je známe, ľudia nepochybujú, že existujú jedinci, či skupiny ľudí - klany, elity, spoločenstvá - ktoré majú schopnosti dlhodobo plánovať a dosahovať ciele na úrovni štátov, veď programy napr. politických strán sú verejné.

Odmietajú však uveriť, že dlhodobé plánovanie a dosahovanie cieľov existuje aj na globálnej - celosvetovej úrovni, pričom vidia, že štruktúry ako OSN, WTC, Svetová banky, MMF a iné, naozaj pracujú na globálnej úrovni.

 

 

1. Mocenské a silové riadenie

V súčasnosti sú najvýznamnejšou silou vo svete USA. Ak hovoríme o USA, myslíme ich vládu a mocenské štruktúry, nie USA ako celok.

Niektorí členovia US elít sa ,,zmocnili vlády" nad krajinou a používajú armádu, tajné služby a ďalšie štruktúry k získaniu nadvlády nad svetom, čo sa im (zatiaľ), darí.

Ak sa zameriame iba na rodiny Bush a Clinton, ako najviditeľnejšie klanové štruktúry, ktoré sa v riadení a ,,použití" USA angažujú tak musíme skonštatovať, že v r. 1990 sa stal G. Bush starší prezidentom USA. Vo funkcii ho vystriedal v r. 1994 B. Clinton. Toho v r. 2000 vystriedal G. Bush mladší, pričom jeho brat J. Bush vykonával funkciu guvernéra. v r. 2008 sa stal prezidentom B. Obama, ale H. Clinton vykonávala funkciu MZV. V súčasnosti H. Clinton kandiduje na funkciu prezidenta USA, pričom v primárkach kandidoval aj J. Bush.

USA síce z obľubou používajú slovo demokracia, ale v praxi už vyzerajú ako feudálna, dedičná monarchia.

 

Wolfowitzova - Bushova doktrína:

Klany, ktoré ovládli USA definovali ciele pre 21. storočie v množstve plánov, ktoré videli Ameriku, ako lídra, ktorému budú podriadené všetky zdroje planéty, včetne ľudských.

Známe sú knihy G. Friedmana:,,Nasledujúcich 100 rokov", H. a A. Tofflerovci:,,Vojna a antivojna, Posun moci", alebo Z. Brzezinského:,,Veľká šachovnica" a i.

 

Jedným z najvýznamnejších ideových zdrojov konceptu americkej nadvlády sa stal Projekt pre nové americké storočie (PNAC), čo bol think - tank neokonzervatívcov a ktorého cieľom bolo: ,,povýšiť americkú globálnu vodcovskú úlohu".

PNAC nadväzoval na plány zo začiatku 90 - tych rohov, ktoré sa stali známe, ako Wolfovitzova, resp. Bushova doktrína.

Bližšie o nej hovorí, po rozhovore s Wolfowitzom a zdrojmi z Pentagonu, generál Wesley Clark: ,,Po rozpade  ZSSR, v čase mocenského vákua, majú USA zaútočiť na Afganistan, Irak, Sýriu, Líbyu, Libanon, Somálsko, Sudán a Irán."

,,Keď som sa spýtal P. Wolfowitza na dôvod, dostal som túto odpoveď":

,,V r. 1991, po operáci ,,Púštna búrka" sme zistili, že môžeme použiť armádu v regióne Stredného východu a Rusi nás nezastavia. Máme teda asi 10 rokov, aby sme vyčistili tieto bývalé sovietske klientske režimy predtým, ako na svetovú scénu nastúpi ďalšia veľmoc, ktorá nás môže zabrzdiť."

W. Clark:,,Títo ľudia (Bush, Wolfowitz, Rumsfeld, Cheyeny, a ďalší), spolu s ľuďmi z PNAC (Kristol, Kagan, Weigel), sa zmocnili vlády nad USA, bez vedomia a súhlasu verejnosti".

W. Clark tieto slová povedal v r. 2007, kedy už USA napadli Afganistan (r. 2001) a Irak ( r. 2003).

Odvtedy boli napadnuté a zničené: Líbya a Sýria, pričom Rusko niekoľkokrát zabránilo priamej intervencii USA do Iránu, aj Sýrie. Sudán, či Somálsko sú desaťročia zmietané v náboženských a klanových vojnách pod dozorom USA. Ukrajina, kde prebehol ozbrojený prevrat pod dozorom USA ( známa Victoria Nuland, je manželkou R. Kagana z PNAC), bola snahou o zapojenie Ruska do vojny priamo na vlastnom území.

Takisto Čečenská vojna. V. Putin:,,Keď naše spravodajské služby zistili, že teroristi v Čečensku sú napojení na štruktúry USA, zavolal som priamo G. Bushovi. Povedal mi, že o tom nevie a že im ,,nakope zadok". Ničmenej z US MZV sme dostali oficiálnu odpoveď, že politika USA je realizovaná v réžii vlády a vláda sa nebude za ňu ospravedlňovať, ani ju meniť."

Zhrnutie

1.US elita sa snaží(úspešne) o nadvládu nad svetom. Vojensky, pomocou tajných služieb, svojich agentov medzi politikmi, pomocou hybridných vojen, farebných revolúcií, humanitárnych intervencií, atď. Ovládajú svoju korisť z 2. sv. vojny - Nemecko a Japonsko, ku ktorým pridali J. Kóreu a niekoľko ďalších štátov, ktoré sú fakticky vazalskými kolóniami, používajú na dosiahnutie a upevnenie americkej nadvlády.

Tieto kolónie elitu USA aj priamo financujú. Ako?

Všimnite si pokuty Nemeckým, Francúzskym a Japonským bankám.

Pokuta je iba krytie pre prevod financií do pokladne USA, aby neprotestovalo obyvateľstvo.

Jednou z pokút bola aj pokuta 10 mld USD pre koncern VW.

Počítajme koľko áut musí VW predať, aby malo na takú ,,pokutu".

Ak priemerný (čistý) zisk z jedného auta je 5 000 USD, tak musia predať 2 milióny áut.

Ale akcionárom VW je Nemecká vláda a spolkové krajiny.

Tie jednoducho prevedú túto sumu do pokladne USA a odvedú tak svoju daň, resp. možno sú to reparácie za 2. sv. vojnu, možno koloniálny poplatok, ničmenej, deje sa to týmto spôsobom.

Nemci si toto neuvedomujú a tak si myslia, že VW to ,,nejako" zaplatí.

 

Americká nadvláda je realita. Jej dopad, miera a následky, sú ,,pocitovo" iné v krajinách EU, iné v Paname a iné v Irackej Fallúdži. Silnie a slabne vždy s cieľmi aktuálnej vlády USA. Ale vláda USA sa neformuje iba vďaka americkým voličom. Vláda nad USA je asi najlukratívnejším podnikom, ktorý sa odohráva v zákulisí politiky.

Pretože kto dnes vládne USA, fakticky vládne svetu.

 

2. Globálna elita, alebo Globalizátori (Elity).

Toto je oveľa staršia agenda, v rámci ktorej pre globalizáciu, ako objektívne pokračujúci proces, pracuje aj veľká časť USA elít, pretože niektoré ciele sú spoločné.

Koncerny ako EXXON, Shell, Aramco, BP, Goldman Sachs a i., spolu s elitou, ktorú tvoria staré klany, usilujú (úspešne) o zjednotenie USA,  J. Ameriky, EU, Ázie pod nimi založené a kontrolované inštitúcie, ako MMF, Svetová banka, OSN, EU, NATO a iné. Sem patria aj tajné služby, pretože tajné služby nemá štát nikdy pod kontrolou (ani SR nemá plne pod kontrolou SIS!).

Patria sem ľudia, ako G. Soros, ktorý pomocou siete NGO ovláda politikov a tak ovláda politiku celých krajín a možno celej EU.

Sorosov zoznam ,,spoľahlivých spojencov", ktorý bol ,,unikol" z jeho mailov, zahrňuje mená 226 europoslancov, členov výborov, delegácií, atď.

V liste z 21.4.2011, G. Soros doporučuje H. Clintonovej pre krízu v Albánsku vymenovať vyššieho úradníka EU, ako prostredníka, pričom ju žiada (dáva jej úlohu?):

 ,,1. Použiť celú váhu medzinárodného spoločenstva na Premiéra Berisha a lídra opozície Edi Rama aby predišli ďalším verejným demonštráciám a utíchli ich verejné vystúpenia.

2. Vymenovať vyššieho Európskeho úradníka ako prostredníka.

US a EU musia s danou situáciu pracovať v absolútnom súlade, ale vzhľadom na snahu Albánie stať sa členom EU, táto musí prevziať iniciatívu. Preto navrhujem vymenovať prostredníka ako je Carl Bildt. Martti Ahtisaari alebo Miroslav Lajčák, z ktorých každý má silné prepojenie na Balkán.,,

O tri dni, 27.1.2011 EU vymenovala M. Lajčáka za prostredníka medzi vládou v Tirane a Bruselom.

Všimnite si, že Soros naraz ,,úkoloval" H. Clinton, vládu USA, aj Brusel. Z akej pozície a z akého mandátu, nikým nevolený človek rozhoduje o záležitostiach USA, EU, aj Albánska?

M. Lajčák na tlačovej konferencii v prvý deň svojej ,,misie" v Tirane povedal:,,Požiadali sme lídrov Albánska, aby robili to, čo od nich žiadame. Pripomenul som im ich zodpovednosť za predchádzanie násiliu a krviprelievaniu a rešpekt k štátnym inštitúciám. Nič nestojí nad štátnymi inštitúciami".

O niekoľko rokov, v decembri r. 2013, M. Lajčák z poverenia tých istých ,,inštitúcií" (EU,Soros?), rečnil na Majdane. Aktívne sa zúčastnil na protiústavnom ozbrojenom prevrate na Ukrajine z pozície MZV SR.

Ak si zalistujete v Sorosovej knihe:,,Bublina americkej nadvlády", otvorene tam  kritizuje americké vpády do Afganistanu a Iraku, ako akcie, na ktoré vláda USA nemala mandát.

G. Soros však v ďalšom texte vysvetľuje, že ak by intervencie boli prebehli pod hlavičkou OSN, boli by v poriadku.

O čom to svedčí? Irak sa stal korisťou USA a Američania rozhodujú a o jeho vláde a zdrojoch. Ak by sa bol stal korisťou Globalizátorov pod hlavičkou OSN, boli by Globalizátori rozhodovali o tom, kto bude v Iraku vládnuť a ako budú použité iracké zdroje.

 

Globalizátori razia heslo, že štát a jeho suverenita sú zdrojmi konfliktov a vojen a tak relativizáciou, alebo zákonmi potláčajú prejavy vlastenectva, ale aj klasickú rodinu, ako základ štátu.

OSN na ich pokyn vypracovala ,,Princíp suverenity ľudu" a na tomto základe Kofi Annan vypracoval princípy s názvom ,,Povinnosť chrániť". OSN v rukách Globalizátorov tak bude mať rozsiahlejšie právomoci vojensky zasiahnuť v akomkoľvek štáte a dosadiť všade vládu, ktorá bude ,,držať lajnu", aby postupne globalizácia vyústila v model: jeden štát, jedna vláda, jedna mena, jedno náboženstvo, jedna rasa.

Títo ľudia kontrolujú toky peňazí cez banky, burzu, menové manipulácie, zlato a rôzne ďalšie kontrolné mechanizmy, takže v hociktorom štáte (videli sme to v Grécku), jednoducho ,,vypnú" peniaze tak, ako vodu, alebo elektrinu a ľudia sa nestačia diviť, ničmenej, za mesiac na to všetci zabudnú.

Všetky riadiace mechanizmy spadajú pod tzv. Nadnárodné riadenie, ktoré viac - menej cítiť a vidieť v každom štáte.

Štáty tieto riadiace mechanizmy priamo financujú. Ako?

Cez medzinárodné inštitúcie do ktorých prispievajú: OSN, MMF, EU, medzinárodné zmluvy a záväzky, NATO a i.

Cez NGO. Väčšina mimovládnych organizácií je financovaná priamo štátom v ktorom pôsobí, cez ministerstvá a granty. Ďalšim zdrojom príjmov sú všetky nadnárodné koncerny, ktoré v danom štáte pôsobia. Nájdite si Sorosovu OSF, alebo americký USAID  na Slovensku a pozrite si zoznam ich darcov, ale aj zoznam členov, radu starších, atď. Začnete chápať súvislosti...

 

Do mechanizmov nadnárodného riadenia patria agendy a inštitúcie, ako CFR, Bilderberg, Trilateral commision, ale aj agenda sionizmu, slávne ,,Protokoly sionských mudrcov", Slobodní murári, Ilumináti, filmový priemysel, médiá, ľudia ako D. Brown, ktorí majú prístup k histórii a majú dovolenie ju oznamovať a zverejňovať.

 

Globalizátori používajú ako prostriedok riadenia aj vojnu, ,,výroba zámienok" je viditeľná.

Kým niektoré sú využité pre vojnu (11/9), ktorá pokračuje až do dnešných dní (v réžii USA), tak ďalšími sa vojna vyvolať nepodarí (Majdan, Malajské lietadlo na Ukrajine, SU - 34 v Turecku a i.).

Na Majdane rečnil, ako som už spomínal, aj M. Lajčák. Zaujímavé je aj to, že Lajčák bol aj komisárom EU v Bosne, kde mal právo rušiť rozhodnutia parlamentu! Dnes vidíme Dzurindu, Miklóša, Saakašviliho a ďalších na Ukrajine. Ľud si myslí, že Porošenko hľadá schopných manažérov a napadnú mu tieto mená?

Títo ľudia sú tam umiestňovaní svojimi ,,riadiacimi dôstojníkmi", v rámci plnenia misie.

Tak aj Lajčák kandidoval na šéfa OSN, ako človek, ktorý je v službách elít a je používaný, ako tisíce iných politikov, na presadzovanie ich agendy.

 

Na pozadí volieb US prezidenta sa dnes odohráva doslova globálny konflikt o vplyv a moc, medzi US elitou a Globalizátormi. Globalizátori podporujú H. Clintonovú.

Môžeme iba hádať, na strane koho je Moc. Pre ňu však hrá čas...

 

 

3. Globálne nadnárodné riadenie - GP (globálny prediktor)

Moc, ktorá vytvára programy a koncepcie. Moc.

Moc, v zmysle globálneho riadenia,  je klanové/syndikátne združenie osôb/entít, so zdrojovými znalosťami, poznaním: vesmíru, inteligencie (bio/umelej), technológií, riadenia, histórie ľudských rás. Moc okrem kontroly peňazí, ovláda aj Elity a Elity ovládajú Dav.

 

Tu sa stretávame s riadením, ktoré je očiam skryté a je nedostupné. Táto vrstva je mimo systém a môžeme povedať, že to sú ,,Majitelia peňazí" a ,,Majitelia poznania".

Poznanie a peniaze, ktoré ovládajú, sú zdrojom moci.

 

Kto je ,,Majiteľom peňazí?"

V priebehu Francúzskej revolúcie (1789) štátu došla hotovosť. Ani kráľ, ani Národné zhromaždenie nemali právo vytlačiť peniaze. Vydali kupóny (asignáty), a pomocou nich (tak ako presne o 200 rokov neskôr v ČSR), privatizovali štátny a cirkevný majetok. 

Ak Francúzsky kráľ nemal moc vo Francúzku jednoducho vytlačiť peniaze, tak:                                                          a) Kto mal takú moc?

                     b) Pokiaľ je viditeľná hierarchia moci ( po kráľa, po Obamu, po Rotschilda) a ako vyzerá tá časť hierarchie, ktorá je neviditeľná?

                     c) Králi boli predstavitelia Elít, ale nie predstavitelia Moci.

Všeobecne si ľudia myslia, že USA, Rusko, EU kontrolujú svoje meny. V skutočnosti to tak nie je.

Kto ich ale kontroluje a ako? A prečo sa to médiá ani politici nesnažia vysvetliť?

Na úrovni GP je plánovanie na veľa rokov dopredu a je oznamované cez elity, filmy, knihy, kultúru a p.: Soros, Friedman, Brzezinski, Kissinger a i. dostávajú k dispozícii časť poznania a plánov a právo zverejňovať ich.

Väčšina elít netuší, že nad nimi sú ďalšie stupne riadenia, ničmenej existujú jedinci, ktorí tvoria spojovacie články.

 

Vlády sú iba na 4 - 8 rokov a zákonite nemajú dosah na dlhoročné koncepcie, ktoré presahujú dĺžku ľudského života a ktoré používajú na dosiahnutie cieľov:

- Históriu

- Náboženstvá

- Svetonázor

- Vojny

- Elity

- Politikov

- Médiá

- NGO

- Ostatné prostriedky nadnárodného riadenia

Štáty ich priamo financujú. Ako? Cez banky. Banky, myslím tým centrálne banky, sú nezávislé inštitúcie, ktoré podliehajú nadnárodnému riadeniu a svojimi operáciami môžu akémukoľvek štátu privodiť riadený krach a dostať ho pod ,,nútenú správu". Ak štáty získajú kontrolu nad svojou menou a stanú sa majiteľmi svojich peňazí, získajú najdôležitejšiu časť svojej suverenity. Zatiaľ budú vo vazalskom vzťahu.

 

Plánovanie, vznik a rozpad štátov.

Elity sú čiastočne vykonávateľmi koncepcie Moci, rozpútavajú vojny, krízy, manipulácie, teror, pričom nemusia tušiť, že sú ,,súčasťou plánu".

Obrovskými projektami zmien na globálnej úrovni koncepcie moci bola 1. a 2. sv. vojna.

Všimnime si, že pre vcelku naivnú zámienku, akou bol atentát v Sarajeve, sa svet dočkal strašných následkov - vyše 40 mil. mŕtvych, zánik štyroch imperiálnych ríš - Ruská, Nemecká, Osmanská, Rakúsko - Uhorská, vznik novej ríše - USA.

 

Takých zámienok je aj dnes plno.

Kým niektoré sú využité pre vojnu (11/9), ktorá pokračuje až do dnešných dní, tak ďalšími sa vojna vyvolať nepodarí (Majdan, Malajské lietadlo na Ukrajine, SU - 34 v Turecku a i.).

Na Majdane rečnil, ako som už spomínal, aj M. Lajčák. Zaujímavé je aj to, že Lajčák bol aj komisárom EU v Bosne, kde mal právo rušiť rozhodnutia parlamentu! Dnes vidíme Dzurindu, Miklóša, Saakašviliho a ďalších na Ukrajine. Ľud si myslí, že Porošenko hľadá schopných manažérov a napadnú mu tieto mená?

Títo ľudia sú tam umiestňovaní svojimi ,,riadiacimi dôstojníkmi", v rámci plnenia misie.

Tak aj Lajčák kandidoval na šéfa OSN, ako človek, ktorý je v službách elít a je používaný, ako tisíce iných politikov, na presadzovanie ich agendy.

4. Je veľmi pravdepodobné, že vo vesmíre nie sme sami a je veľmi pravdepodobné, že s týmto faktom je manipulované, pričom sa to využíva v systéme manipulácií, riadenia, ale aj pre získanie vedomostí a technologického, aj mentálneho náskoku.

5. Súčasťou systému je aj Čína, Rusko, takže myslieť si, že Rusko je hrádzou, je naivné.

V akomkoľvek systéme však vyrastajú osobnosti, ktoré chcú systém zmeniť. Putin je aktuálne oboznámený s myšlienkovými trendami nového sociálneho systému, ktorý aj s jeho súhlasom má byť spúšťaný v Rusku.

Tento systém však nie je tajný, je verejný a je teda vystavený pozornosti, dohľadu, infiltrácii a manipuláciám od všetkých, ktorých by jeho zavádzanie ohrozilo.

 

Sledujme pozorne, čo sa okolo nás deje. Učme sa zo zdrojov, nie iba z médií, nezabúdajme, že médiá sú súčasťou riadenia.

Snažme sa spájať fakty a chápať súvislosti.

Nezabúdajme:,,Poznanie je moc. Moc je poznanie".