SPOMALENÝ ZÁZRAK

Ráno ako každé... Viac či menej úspešne preplávame z hlbín podvedomia cez hladinu alfa do brieždiaceho sa vedomia..., ešte chvíľu váhame, čo je vlastne realita..., no napokon nás telo presvedčí, že sme tu, že opäť žijeme a je načase opäť sa namotať na svoje každodenné bludy.

Dušička moja..., sorry, že zívam ako mrož..., dobré ránko, si tu pri mne?

Samozrejme, miláčik, ja som s tebou stále...

Och, zlatko, kde sme to pred chvíľkou lietali?... To bolo úžasné! Prečo sen netrvá večne a musíme zasa vkráčať do tejto šedej reality?

Do akej šedej reality? Veď predsa...

Ďakujem, ďakujem... Vôbec teraz netúžim počúvať, aký úžasný je svet. Reálny svet. Viem svoje.

Ja len..., že sen je rovnaká realita ako to, čo nazývaš reálnym svetom. Schválne, ako v detskej hre - nájdi desať rozdielov! Určite ich nebude ani polovica. Vzhľadom na to, že vo sne si viac dušou ako telom, existuje tu len jediný rozdiel vo vnímaní reality.

Hej? A aký?

Vo sne sa každá predstava alebo túžba, prípadne obava či pochybnosť z opaku, zreálni okamžite. Netreba žiaden čas na prekonávanie priestoru, vzdialenosti, na budovanie výsledku a spracovanie hmoty. V bdelom stave sa tiež každá predstava alebo túžba zreálni. Jediný rozdiel je v oneskorení. V obidvoch prípadoch zadáš a dostaneš. V bdelom stave je však dodacia lehota podstatne dlhšia. Niekedy až tak, že prichádza to, čo sme zadali tak dávno, že sme na to zabudli.

Pozoruhodné.

V sne žiješ bezprostrednú realizáciu stavu svojej duše. V bdelom stave žiješ oneskorenú realizáciu všetkých svojich predchádzajúcich mentálnych stavov, akýsi ich súčet, výslednicu a resumé v danom momente.

To, čo hovoríš je veľmi poučné, lebo človek počítajúci s oneskorením odpovede reality by sa mohol do budúcnosti už len tešiť. Aj keď je práve po krk v... bahne, lebo práve si môže zadať skvelú budúcu realitu, ktorá nesporne príde.

Áno, presne tak.

Napriek tomu by som si dovolil zapochybovať, že toto je jediný rozdiel. Prostredie, ktoré zažívam vo sne je nepredvídateľné a prchavé, scenéria sa mení, ako chce a žije si akoby vlastným životom.

Myslíš?

Keď sa zobudím, je všetko na svojom známom mieste. Nič sa nemení. Posteľ je tam, kde som si do nej večer ľahol, vonku sú tie isté stromy, tí istí ľudia, tie isté podmienky. Moja tvár v zrkadle je rovnaká, neskrásnel som a azda ani príliš nezoškaredel, aj zrkadlo je to isté... Pokračujem, kde som prestal včera, a – inej cesty niet.

Ó, koľký pátos! Mohol si si k tomu pustiť Beethovenovu Osudovú ako podmaz!

Nesmej sa, zlatko. Vari nemám pravdu?

Samozrejme, že nie. Je to jeden z tých „najskvelejších“ bludov, ktorými je väčšina ľudí naprogramovaných. V skutočnosti dnes už nie je absolútne nič rovnaké, ako bolo včera. Absolútne nič.

Absolútne nič!?

Azda iba tvoje staré programy a bludy... Vo vesmíre totiž všetko plynie. Panta rhei, poznáš to... Vôbec nič ti nebráni, aby si ráno vstal nielen do nového dňa, ale aj do úplne novej reality. Záleží len od teba, ty si tvorca. Tvorca svojej reality.

Príliš pekné, aby to bola pravda... Teória sedí, nemôžem namietať. Ale ako to dostať do praxe? Čím začať? A ako pokračovať? A kde začať? A čo zmeniť?

Fíha, koľko praktických otázok! Myslíš si, že ti pomôže nejaký postup, nejaká úchvatná technika? Spýtaj sa ešte na nejaké cviky, alebo na tú najsprávnejšiu stravu...

A čo mi pomôže?

Vieš, čo ti pomôže? Vyjasnenie.

Vyjasnenie? A to je čo?

Vyjasnenie je... proste vyjasnenie. Vnes jednoducho do vecí a do svojho života svetlo.

Svetlo!

Vieš, čo je svetlo?

Samozrejme.

Svetlo je opak temnoty. Zasvieť si. Lepšie uvidíš. Posvieť si na všetko, čo ťa brzdí. Posvieť si sám na seba a na temnotu svojich bludov. Vo svetle je všetko čitateľnejšie.

Aké bludy? Čo sú to tie bludy? Vyjasnime si najprv toto.

OK. Blud je utkvelý klamný mentálny program, ktorý sa tvári ako pravdivý. Napriek tomu, že je to len blud, fantazmagória, jeho dôsledky tvoria v živote človeka celkom hmatateľné výsledky a potvrdenia. To spôsobuje, že blud začne existovať svojim životom ako náhradná pravda a čoraz viac rozširuje pole pôsobnosti na každého, koho zasiahne a ovplyvní. Môže to ísť až tak ďaleko, že sa stane oficiálnou filozofiou a všeobecným programom más. Je to však len zahmlievanie podstaty a zatemnenie pravdy. Preto ti hovorím o nutnosti svetla a vyjasnenia.

Povedz mi, prosím, nejaké typické bludy, ktoré momentálne existujú medzi ľuďmi.

Ach, bože! Je ich strašne veľa! Až by sa ti mohlo zdať, že takmer všetko, čím žijú ľudia, je blud.

Vôbec ma to neprekvapuje. Skúsme konkrétne. Tak napríklad?

Zlatko, už počnúc základnými východiskami vedy, ako je napríklad teória evolúcie, až po aplikované tézy o formovaní človeka prostredím, všetko sú to iba bludy...

Prosím??? Nezachádzaš príliš ďaleko? Evolučná teória je blud!?

Samozrejme. Samotný jej tvorca Darwin ju na sklonku života poprel a svoje dôkazy označil za podvrh. Ty sa považuješ za píšucu opicu? Každý živočíšny druh má svoj osobitý genetický materiál, ten určuje vlastnosti, a nie naopak – že by vlastnosti a spôsob života určovali a menili genetickú informáciu.

Vari o tom nikto nevie?

Ale vie. Ibaže sa to vedcom nehodí do krámu a tak to veľkoryso prehliadajú. Museli by zmeniť príliš veľa teórií a ich súčasný status by sa zrútil ako domček z karát.

Ale ak je niečo postavené na blude, potom je bludom i všetko, čo z toho vychádza.

A o čom inom ti hovorím? Bingo! Okrem vedeckých sú tu aj spoločenské bludy, ktoré majú jediný cieľ – držať ľudí pod kontrolou v temnote ťažkého života a v každodennom boji....pokračovanie v čísle 1/2017